Onze praktijk

Wist je dat we ernaar streven dat jullie alle verloskundigen een keer gezien hebben tijdens de zwangerschap? Op deze manier heb je tijdens de bevalling zoveel mogelijk een bekend gezicht aan je bed.

 

Wie zijn wij?
Vivre is een hecht en professioneel team van verloskundigen dat zorg biedt aan zwangere vrouwen en partners. Het krijgen van een kind blijft iets heel bijzonders en dat verdient dus ook bijzondere aandacht. Zwangerschap, bevalling en kraambed: het is een spannende reis, waarin wij jullie graag begeleiden. Ons werk en de wensen van de zwangere nemen wij serieus.

Vergaderen

Ons Team

Annemieke Huising
Verloskundige
BIG: 69917338503
Leonie Daniel
Verloskundige
BIG: 29912262003
Marjolijn van Houwelingen
Verloskundige
BIG: 29060236103
Ylonka Vrijenhoek
Verloskundige
BIG: 89921286303
Riefke Stroo
Waarnemend verloskundige
BIG: 79915122703
Michelle Huurman
Waarnemend verloskundige
BIG: 19924536303
Nicole van Melsen
Waarnemend verloskundige
BIG: 19908941703
Samira
Assistente
Ingrid
Assistente

Missie

Bij Vivre, praktijk voor verloskunde en echoscopie staat het waarborgen van de fysiologie centraal. Om dit te bereiken stimuleren wij de cliënt om in haar eigen kracht te geloven. Daarnaast vinden wij een persoonlijke overdracht belangrijk op zowel collegiaal gebied als tussen de verloskundigen van de praktijk en de andere zorgverleners.

Verloskunde staat voor een leven lang leren, en daarom ontwikkelen wij ons op zowel persoonlijk als organisatorisch gebied om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

Missie
Visie

Visie

Vivre, praktijk voor verloskunde en echoscopie vindt dat iedere cliënt het recht heeft op zorg van een verloskundige. Wij stemmen de zorg af op de behoefte en wensen van de cliënt. Wij leveren kwalitatief goede, cliëntgerichte zorg volgens het principe: ‘wat kán bij de verloskundige, wat moet bij de gynaecoloog’. Bij de praktijk staat continue begeleiding van de cliënten centraal.

Proactief werken aan de samenwerking met collega’s in de verloskundige keten is ook belangrijk. Hierbij zijn wederzijds respect en vertrouwen de basis. Dit doen we door versteviging van de eerste lijn met behulp van de coöperatie van verloskundigenpraktijken Leiden en omstreken (LEO) en door samenwerking met het verloskundig samenwerkingsverband.

Wij vinden het belangrijk om studenten in opleiding tot verloskundige te begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen beroepsvorming. Dit zorgt ervoor dat wij kritisch naar ons eigen handelen blijven kijken en de kennis van recente ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek in de verloskundige zorg op peil houden.

Binnen de zorg maken wij gebruik van regionaal opgestelde richtlijnen en protocollen opgesteld door de coöperatie LEO. Wij zijn een actief onderdeel van deze coöperatie en leveren daarmee een bijdrage aan de regionale richtlijnen en protocollen. Onze zwangeren hebben recht op hoogwaardig echoscopisch onderzoek bij Verloskundig Centrum De Poort.

Iedere verloskundige staat geregistreerd in het kwaliteitsregister, waarvoor we regelmatig bijscholingen en cursussen volgen. Daarnaast zijn we in het bezit van het borstvoedingscertificaat.

Kwaliteit

VC de Poort, Coöperatie

VC de Poort, Coöperatie

Verloskundig Centrum De Poort is zeer gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek. Zij zijn, net als wij, onderdeel van LEO. Onze zwangeren hebben daarom het recht op de twintig-weken echo bij De Poort, net als alle zwangeren uit de Leidse regio.

LEO Coöperatie van Verloskundigen

LEO

De LEO verloskundige maakt het verschil. LEO is een samenwerkingsverband tussen 12 verloskundigenpraktijken in Leiden en omstreken. Zij bundelen hun krachten en zijn hierdoor in staat de beste zorg te bieden op het gebied van preconceptie, anticonceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling en nazorg. Kortom: met een LEO-verloskundigenpraktijk kies je voor kwaliteit.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Alrijne VSV

In dit samenwerkingsverband zitten zorgverleners die (samen)werken in het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp rondom geboortezorg. Denk hierbij aan verloskundigen, huisartsen en kraamzorgbureaus, gynaecologen, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen en kinderartsen. Eenmaal per kwartaal komen deze zorgverleners samen om de zorg die we leveren te evalueren, te kijken of er verbeteringen of vernieuwingen zijn en de zorg te optimaliseren.

Baby friendly

BabyFriendly

Wij zijn als praktijk een WHO gecertificeerde borstvoedingspraktijk. Dit houdt in dat wij informatie en zorg voor borstvoeding geven volgens de 10 vuistregels die de WHO heeft opgesteld.

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

BEN

Onze verloskundige echoscopisten zijn hierbij aangesloten om de kwaliteit te blijven waarborgen. Ze besteden een bepaald aantal uur aan bij- en nascholingen en maken een vastgesteld minimum aantal echo’s om de kwaliteit te garanderen.

Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister

Door ons regelmatig te laten bij- en nascholen zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en blijven we ook getraind in acute situaties, zodat we de best mogelijke zorg aan cliënten kunnen bieden.

VAR/Hogeschool Rotterdam

VAR/Hogeschool Rotterdam

Wij vinden het belangrijk om studenten in opleiding tot verloskundige te begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen beroepsvorming. Dit zorgt ervoor dat wij kritisch naar ons eigen handelen blijven kijken en de kennis van recente ontwikkelingen in de verloskundige zorg op peil houden.